Fågelskådning på sydkusten

Något att erbjuda för alla nivåer av fågelskådare

Upplev en fascinerande fågelskådning på sydkusten, där naturens symfoni av fåglar avslöjar sina hemligheter. Skåne, med sina unika ekosystem, är paradiset för fågelskådare. Ta med kikaren och utforska den vackra kustlinjen där våtmarker möter havet, och upptäck allt från charmiga sångare till majestätiska rovfåglar. sydkusten har något att erbjuda alla nivåer av fågelskådare. Höj blicken och njut av mångfalden av vingar längs sydkusten.

cyklister

Albäcksskogen

Här passerar en betydande mängd fågelsträck med en kustnära miljö. Område kännetecknas av dammar där fåglar ofta samlas, Albäcksån bidrar till den biologiska mångfalden och varierande biotoper. Dessutom är platsen lättillgänglig för besökare som vill uppleva och observera fågellivet på nära håll.

Hitta hit

Smygehuk

Beläget ungefär 400 meter väster om Smygehuk fyr, finns en av Sveriges främsta sträckfågellokaler. Under vår observeras ejdersträck, där de flyger in över landet, medan hösten bjuder på motsatt riktning. Platsen är en betydande sträckväg för tranor, ibland i hundratals. En unik möjlighet att se fågelsträck och biologisk mångfald.

Hitta hit

Stavstensudde

Stavstensudde är en betydelsefull plats för många vadare och för havsörnar. Udden är ett häckningsområde för både större strandpipare och småtärna. Tyvärr har livsmiljön blivit utmanande för småtärnan, som tidigare häckade på flera platser i kommunen. Trots utmaningar har småtärnan blivit utsedd till Trelleborgs kommunfågel av SKOF (Skånes ornitologiska förening).

Hitta hit

Fågelmecka vid Börringe mad

I Trelleborgs kommun, strax söder om gränsen till Svedala, finns en imponerande 20 hektar stor våtmark som skapades som en del av Tullstorpsåns restaureringsprojekt. Området lockar många fåglar för häckning, särskilt rovfåglar, och har blivit populärt bland fågelskådare. En särskild rastplats med bänkar, bord och parkering har ytterligare ökat besöksfrekvensen vid denna natursköna plats. 

Hitta hit

Fågelskådningstips

Vill du veta var och hur du bäst spanar hägern eller en blixtsnabb kungsfiskare ska du leta upp en drygt två meter lång grönklädd herre med Mönsteråsdialekt och Swarovskikikare om halsen. Trelleborgs kommunornitolog Lars Sundlöf siktas gärna i Albäck molnfria dagar. Lars Sundlöfs bästa tips:

”Alla sjöarna uppe i nordöstra delen av kommunen, vid gränsen mot Svedala, är bra. Havgårdssjön, Börringesjön, Börringe mad, Grönalund, Näsbyholmssjön. Där uppe finns goda chanser att se rovfågel. Väldigt mycket havsörn, rödglada och en och annan kungsörn. Där händer det mycket. Även vid Tullstorpsån och Ståstorpsån finns mycket sevärt när det kommer till fåglar. Likaså Kullatorp och Gabeljung. Maglarps sandtag för backsvalorna.”

.

Maglarps sandtag

Maglarps sandtag utgör ett naturreservat under kommunal förvaltning i Trelleborgs kommun. Reservatet har sitt ursprung i en avvecklad sandtäkt och karaktäriseras av en sandig miljö som främjar livsmiljön för många arter av solitära bin. Dessutom fungerar sandbranten som häckningsplats för backsvalor.

Hitta hit

Mer spaning?

I Skåre väster om Trelleborg finns ett marint reservat med knubbsälar. De vilar ofta på stenarna från hösten till mars, och kommer från Måkläppens koloni. Ta med en kikare och spana, men stör dem inte. Utkikstornet för bättre utsikt ligger väster om hamnen. En mysig naturupplevelse för hela familjen!

Läs mer