Bolaget

Visit Trelleborg är ett helägt kommunalt bolag och har som uppdrag att främja turismens roll i samhällsutvecklingen. Steg för steg. Hjärta för hjärta. Vi bjuder in till en plats där människor är välkomna precis som de är. Till ett Trelleborg som är genuint i allt från bemötande till mat, hantverk och platsens unika värden. Framför allt bjuder vi in till glädje – året om.

Bolagsordning

Föremålet för bolagets verksamhet är att främja turismens roll i samhällsutvecklingen och stärka platsens attraktionskraft. Detta sker i nära samverkan med den lokala besöksnäringen, kommunens förvaltningar och bolag samt regionala, nationella och internationella aktörer. Bolagets verksamsamhet har som syfte att utveckla, profilera och marknadsföra den plats som geografiskt utgörs av Trelleborgs kommun för att därigenom bidra till hållbar tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning.

Se bolagsordning

 

Våra ägardirektiv

Bolagets ändamål är att, i samverkan med den lokala besöksnäringen, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborg och Sydkusten som attraktivt besöksmål året om. Bolaget ska främja lokala och externa initiativ som bidrar till ett rikt utbud av evenemang. Uppdraget ska ses som ett styrmedel för att göra Trelleborgs kommun som destination attraktiv även utanför högsäsong.

Press och aktuellt

Upplev Sveriges dryckeskultur med Joe & Maya!
Upplev Sveriges dryckeskultur med Joe & Maya!

"Upplev Sveriges dryckeskultur med Joe & Maya! Premiär för programmet Drinking with Joe & Maya den 1 juni ... read more

Bilden av Trelleborg är i mål
Bilden av Trelleborg är i mål

Det kommunala bolaget Visit Trelleborg har med stöd från Placebrander, en pionjär inom modernt ... read more

Visit Trelleborg nominerad för Bästa värdskap 2023
Visit Trelleborg nominerad för Bästa värdskap 2023

Visit Trelleborg är nominerade för bästa värdskap 2023. Priset delas ut av Visitas nationella råd för ... read more