Bolaget

Visit Trelleborg är ett helägt kommunalt bolag och har som uppdrag att främja turismens roll i samhällsutvecklingen. Steg för steg. Hjärta för hjärta. Vi bjuder in till en plats där människor är välkomna precis som de är. Till ett Trelleborg som är genuint i allt från bemötande till mat, hantverk och platsens unika värden. Framför allt bjuder vi in till glädje – året om.

Se hur vi hjälper lokala aktörer

Våra ägardirektiv

Bolaget ska, i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder, förvaltningar och bolag, utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till tillväxt och ökad turistekonomisk omsättning. Bolaget skall stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turistekonomiska omsättningen.

Press och aktuellt

Årets Guldpalmfinalister
Årets Guldpalmfinalister

Visit Trelleborg hyllar besöksnäringens roll i samhällets tillväxt och hållbarhet. Årets Guldpalm-finalister visar ... read more

Gamla Torget lyser upp
Gamla Torget lyser upp

Mitt [i] City har sedan våren 2022 kontinuerligt arbetat med att lyfta Trelleborgs stadskärnas betydelse. Inför ... read more

Startskottet för Trelleborgs platsvarumärkesresa
Startskottet för Trelleborgs platsvarumärkesresa

Hur omvärlden uppfattar en plats är idag av stor betydelse när dessa strävar efter att attrahera människor och ... read more