Evenemangsstöd

Ansökningsinformation för evenemangsstöd

Visit Trelleborgs evenemangsstöd är öppet för ansökningar från föreningar, organisationer, stiftelser och företag som planerar evenemang i Trelleborgs kommun. För att vara berättigad till stödet måste ansökan vara inskickad senast 3 månader innan evenemanget äger rum. För återkommande evenemang gäller att man endast kan ansöka om stöd för ett år i taget. Vi välkomnar alla som är intresserade av att bidra till Trelleborgs kulturella och sociala liv att ansöka om vårt evenemangsstöd.

Vi ser fram emot att stödja evenemang som bidrar till att göra Trelleborg till en levande och inspirerande plats för invånare och besökare! 

Evenemangskriterier 2024

Visit Trelleborg väljer att se turismen som ett viktigt och kraftfullt verktyg i framtidens hållbara samhällsbygge. Vi vet att den bidrar till samhället i form av ökad sysselsättning, omsättning och viktiga skatteintäkter. Evenemang är viktiga för att skapa glädje, gemenskap och tillväxt lokalt. För att nå våra mål måste vi alla jobba tillsammans. Därför följer Visit Trelleborg Region Skånes turismstrategi ”Tourism Matters – plan för Skåne fram till 2030”. Strategin handlar om att arbeta tillsammans för en hållbar framtid. Visit Trelleborg använder strategierna från Tourism Matters för att säkerställa Trelleborgs plats i det regionala arbetet.

Visit Trelleborg har tillsammans med näringslivet enas om att:

1. Turismen är en kraft som bidrar till hållbar samhällsutveckling
2. Samarbeten är optimerade för att växla upp destinationens potential
3. Destinationen är attraktiv året runt
4. Vårt utbud gör ett starkt avtryck i Skånes samlade attraktionskraft

Evenemangsstöd från Visit Trelleborg

Visit Trelleborg välkomnar ansökningar till sitt evenemangsstöd från föreningar, organisationer, stiftelser och företag. För att ansöka måste man göra det senast 3 månader före evenemanget äger rum. För återkommande evenemang kan man bara ansöka om stöd för ett år i taget. För att vara berättigad till stödet måste evenemanget uppfylla minst 5 av 7 kriterier som anges nedan.

  1. Främjar lokalt engagemang och deltagande.
  2. Bidrar till kulturell mångfald och inkludering.
  3. Skapar positiv uppmärksamhet för Trelleborg som en attraktiv destination.
  4. Stimulerar ekonomisk tillväxt och sysselsättning lokalt.
  5. Stödjer hållbara miljöprinciper och minskar miljöpåverkan.
  6. Har potential att locka besökare från både när och fjärran.
  7. Skapar en minnesvärd och givande upplevelse för deltagare och besökare.