Dataskydd & Rättigheter

Visit Trelleborgs överensstämmelse med GDPR

Den 25 maj 2018 implementerades den nya dataskyddsförordningen, även känd som GDPR (General Data Protection Regulation), vilken ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen. Nedan följer en beskrivning av Visit Trelleborgs hantering av personuppgifter samt de rättigheter som tillkommer dig som registrerad individ. Vi strävar efter att erbjuda en transparent och förtroendegivande miljö genom vår efterlevnad av dataskyddsbestämmelserna.

Personuppgifter

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

 Följande är exempel på personuppgifter:

ett namn
en postadress
en e-postadress
platsinformation
bankuppgifter
ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
en uppdatering i sociala medier

  Personuppgifter i e-post

  Vi rekommenderar att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till Visit Trelleborg.

   

  Ändamål med behandling av dina personuppgifter

  Visit Trelleborg behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (t.ex. för att kunna ge dig bättre service).

   

  Ta tillbaka samtycke

  I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Visit Trelleborg.

  För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke, ta kontakt med Visit Trelleborg  enligt de kontaktuppgifter som finns på denna sida. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

  I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

   

  Rätt till information

  Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Visit Trelleborg har om dig. Detta gör du genom att skriva till oss.

   

  Rätt till att motsätta dig behandling

  Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Visit Trelleborg så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

   

  Rätt till radering

  Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

   

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att få en bekräftelse från Visit Trelleborg att dina personuppgifter behandlas av Visit Trelleborg och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna.

   

  Klagomål till tillsynsmyndighet

  Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsmyndigheten IMY

   

  Kontakta oss

  Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Visit Trelleborg.

  Trelleborgs kommun har tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på e-post: dataskyddsombud@trelleborg.se.

  Dataskyddsförordningen i sin helhet (Integritetsmyndigheten IMY)