Upptäck Trelleborg

En av Skånes äldsta städer

Trelleborg är en av Skånes äldsta städer, beläget i ett gammalt kulturlandskap vid Östersjöns strand. Staden har fått sitt namn från den ringborg – en trelleborg – som omgav staden på vikingatiden. I folkmun kallas Trelleborg för palmernas stad och ses som den skånska sydkustens Copacabana. Redan 1984 anlände de första 24 palmerna från Alicante i Spanien. Numer finns ett hundratal palmer som vintertid förvaras i ett palmhus för att varje år planteras ut från början av juni till första frosten slår till i oktober.

Stadsbild och arkitektur

Bryggaregatan

Bryggaregatan, en av Sveriges äldsta gator, har än idag samma sträckning som på 600-talet då den var vägen från kusten in i Skåne och till den stora handelsplatsen Uppåkra utanför dagens Lund.

Gamla torg

De äldsta delarna av Trelleborg finns kring Gamla torg där kyrkan, klostret och torget förut utgjorde stadens centrum. Här ligger också Trelleborgs äldsta hus.

Ångkvarnen

Hamngatan 9, Ångkvarnen byggdes år 1897 av R Helgesson, som även byggde t ex Trelleborgs Gummifabrik. Ångkvarnen är riven men i den renoverade magasinsbyggnaden finns idag hotell & restaurang.

Rådhuset

Rådhuset byggdes på 1860-talet som elementarskola. 1910 blev huset rådhus men spåren från skoltiden finns kvar, bl.a. var det stora sammanträdesrummet ursprungligen en gymnastiksal.

Sandmöllan

Sandmöllan är den enda av Trelleborgs nio väderkvarnar som bevarats och renoverats. Den är en stubbamölla från 1600-talet.

Vattentornet

Vattentornet uppfördes 1912 och är ritat av Ivar Tengbom. Med sina 58 meter är vattentornet Trelleborgs högsta byggnad. Idag kan kaffesugna få sitt lystmäte i Café Vattentornet som huserar i bottenplan.

Stadsparken

Trelleborgs stadspark invigdes 1896 och är byggd kring de s.k. Svandammarna. Ett system av promenadstråk i engelsk stil, med över hundra olika sorters träd, vindlar sig runt dammarna och planteringarna. I en av dammarna kan du se stadens första offentliga konstverk – Irrblosset av Axel Ebbe. I parken finns även en vacker scen, höns och påfåglar att titta på, en lekplats samt konstnären Ralf Borselius verk ”Varelser”.

Palmstaden Trelleborg

Palmfestivalen

Palmfestivalen, tidigare Mikaeli Marknad, har sedan 1976 gått av stapeln sista helgen i augusti varje år. 75 000 trelleborgare och tillresta besökare flyttar ut på stadens gator för att njuta av musik, tivoli, mat och knallarnas utbud. Musiker från hela världen har spelat på Palmfestivalen, från den brittiska rockgruppen Slade till de skotska hårdrockarna Nazareth och Malmöpågarna i Wilmer X.

Trelleborgs historia

I området runt Trelleborg har människor levt, stridit, älskat, dött och brukat jorden i tusentals år. Något som satt tydliga avtryck i det vackra landskapet med gravhögar, runstenar, spår av boplatser, gravfält och mängder av kyrkor.

De första tecknen på bosättning i staden Trelleborg är från senare delen av 600-talet. På 900-talet händer något som gör att bebyggelsen flyttar ut och det bildas ett nytt handelscentra i en av köpingeorterna med en hel mängd byar i en halvbåge runt den gamla orten. Cirka år 1257 blir Trelleborg stad och en centralpunkt för det skånska sillfisket och handelsutbytet med Hansan. Kring sekelskiftet 1800-1900 utvecklas både sjöfartsnäring och järnväg. Då lades grunden till de förutsättningar som fick staden att blomstra.

I utställningen Stadslifv, på Trelleborgs museum berättas levande och inspirerat om Trelleborgs långa och spännande historia.

Skateholmsboplatsen

Skateholmsboplatsen är en boplats med tillhörande gravfält från äldre stenålder. De 90 gravarna är daterade mellan ca 5.250 – 4.900 f.Kr. Många av gravarna har bevarats så väl att kroppsställningen har kunnat bestämmas och man har kunnat se att flera gravar var beströdda med rödockra. Bland gravarna finns även de första hundgravarna som hittats från jägarstenåldern. Fynden från Skateholmsboplatsen finns att se i utställningen ”Öga mot öga” på Trelleborgs museum, där skickliga konstnärer har hjälpt till att gestalta de olika individerna.

Vikingaborgen

Vid ett planerat bostadsbygge 1988 upptäcktes rester efter en borganläggning. Utgrävningar under åren 1988-1991 frilade mer än en fjärdedel av en vikingatida ringvallsborg. Borgen är troligtvis en av Harald Blåtands borganläggningar och dateras till slutet av 900-talet. När borgen en gång anlades låg den cirka 200 meter från Östersjöns strand intill en lagun där vikingaskeppen har kunnat lägga till direkt utanför borgens vallar. Framför ringborgen har det funnits en vallgrav och den har haft fyra portar – ett i varje väderstreck. Idag är en fjärdedel av borgen återskapad och väl värd ett besök.

Kyrkorna

Bara i Trelleborgs kommun finns det 32 kyrkor! 2/3 av dem är byggda på 1100-1200-talen. De är små och intima, byggda i tegel, putsade och vitkalkade. Många av dem har ersatt en träkyrka för det var så man byggde under den första kristna tiden. Under medeltiden övergick man till att bygga i sten. Under 1800-talet ökade befolkningen markant och det medförde den andra stora kyrkobyggnadsepoken då de medeltida kyrkorna blev för små. De stora röda tegelkyrkorna är från denna tid.

Hamnen och järnvägen

Tack vare sjöfartsnäringen och järnvägen kallas Trelleborg ibland speditionbranschens vagga. Trelleborgs Hamn är den största Ro-Ro hamnen i Skandinavien med en årlig trafikmängd på mer än 10 miljoner ton. Här hanteras en stor del av Sveriges export och import samt passagerartrafik till och från hamnarna i Sassnitz, Travemünde, Rostock, Klaipeda och Swinoujscie.

Näringslivet

Trelleborgs näringsliv är varierat, från en traditionell tillverkningsindustri med bl.a. de mekaniska verkstäderna Prestando, Plåtmekano, Herrströms Mekaniska, Heatex och TreMek, till en snabbt ökande andel tjänsteföretag och gamla familjelantbruk som får nya verksamheter med gårdsbutiker, restauranger m.m. Flera multinationella företag har också sitt säte i Trelleborg, där Trelleborg AB och Flint Group har sina rötter ända från början av 1900-talet. Metso Minerals AB och Safeaero, som bygger avisningsmaskiner till flygplan, är andra välkända företag som verkar i staden.

Jordbruket

Trelleborgs kommun är den kommun i Sverige med störst andel produktiv jordbruksmark. Av tradition så har spannmåls- och sockerbetsodlingen varit stor i Trelleborg, där bl.a. hälften av det spannmål som används för att framställa Absolut Vodka växer i Trelleborg.