Sälspaning på Sydkusten

Sälspaning i Trelleborg?

Javisst! I Skåre väster om Trelleborg, ligger ett marint reservat.  På hösten samt januari-mars ligger det ofta sälar och vilar sig på stenarna. Det är nästan uteslutande knubbsälar och de kommer från den stora kolonin på Måkläppen. Ta kikare med dig och spana! Tänk på att inte gå för nära och inte störa. Det finns även ett utkikstorn om du vill se lite bättre. Tornet ligger väster om hamnen. En riktigt mysig naturupplevelse för hela familjen.

cyklister

Naturreservat

Naturreservatet Fredshög-Stavstensudde omfattar drygt tusen hektar havsområde, men inkluderar även två hektar land. I reservatets östra del, vid Stavstensudde, går naturreservatsgränsen en bit upp på land och inkluderar en hävdad strandäng. Denna strandäng var tidigare en fotbollsplan. I området växer praktnejlika och ängsvårlök.

Biologisk mångfald

Reservatet lockar många sjöfåglar, inklusive knölsvan, skrattmås, gråtrut och storskarv. Den varierade bottenstrukturen, med sten, sand och kalkstensbotten, ger upphov till rik växtlighet. Dessutom huserar området olika fiskar som ål, torsk, tånglake, skrubbskädda och havsöring, samt mindre marina varelser som pungräkor, tångmärlor, strandkrabbor och havsborstmaskar.

 

Marina barnkammare

Regelbundet ses säl, främst knubbsäl, i reservatet då de vilar på stora stenar väster om Skåre. Sälarna antas troligtvis färdas från en huvudkoloni belägen vid Måkläppens naturreservat utanför Falsterbo. Närvaron av sälar förstärker reservatets biologiska mångfald och markerar det som en betydelsefull plats för marint liv och dess olika arter.

 

Praktisk information

Parkeringsplatser finns på hamnplan samt på Stenhögsvägen. Tänk på att du inte får parkera vid väg 9 då den är huvudled.
Man kan även parkera vid badplatsen Skåre skansar och gå grusvägen längsmed havet till utkikstornet. Det finns picknick bord utsatta bredvid utkiksplatsen om du vill ta med fika. Här finns även en rolig lekplats i trä med säl och naturtema.

Här hittar du en karta till resarvatet.

Mer spaning?

Upplev en fascinerande fågelskådning på Sydkusten, där naturens symfoni av fåglar avslöjar sina hemligheter. Skåne, med sina unika ekosystem, är paradiset för fågelskådare. Ta med kikaren och utforska den vackra kustlinjen där våtmarker möter havet, och upptäck allt från charmiga sångare till majestätiska rovfåglar. 

Upptäck fågelskådning på Sydkusten