Mytomspunna vikingar!

Vikingar 800-1050 e. Kr.

 

År 793 anföll danska vikingar ett kloster i Lindisfarne i nordöstra England.
Därmed inleddes en period som inom svensk historieskrivning brukar kallas för vikingatiden.

Trots att perioden blev kortvarig är vikingarnas inflytande över historien stort. Bilden av dem som kringfarande sjörövare som reste runt i världen och plundrade i hornprydda hjälmar är inte riktigt sann. Människor som bodde i Norden under den här tiden, ägnade sig till största delen åt fredlig handel men de hade en förmåga att organisera och bygga nya samhällen där de slog sig ner. Många var bönder eller hantverkare på hemmaplan. Men visst är bilden av den bålde vikingen med hjälm, sköld, svärd seglandes stora drakskepp lite spännande?

Trelleborg och området i sydvästra Skåne var viktigt under vikingatiden. Här var ovanligt tätbefolkat och det har lämnat spår som vi kan ta del av än idag.

Trelleborgen i Trelleborg

TRELLEBORGEN
Vikingaborgen Trelleborgen tar dig med tillbaka till 900-talet, då Harald Blåtand kämpade för att ena sitt Danavälde.
På en runsten i Danmark står det att det var han som enande danerna och gjorde dem kristna. Kanske utgjorde Trelleborgen med sitt strategiska läge på stadens högsta punkt vid kusten en del i hans försvarslinje? På stadens högsta punkt fann man 1988 spåren av en ringborg från vikingatiden, en s.k. trelleborg. Med fyndet av borgen fick även stadens namn sin förklaring. Trelleborgen som den ser ut idag är en rekonstruktion som stod färdig 1995. En fjärdedel av borgen är uppbyggd på sin ursprungsplats och ligger mitt inne i den moderna staden, den rymmer också ett rekonstruerat medeltida hus – även det funnet på platsen.

Läs mer om Trelleborgen
Detta händer på Trelleborgen

Skateholmsrummet

TRELLEBORGS MUSEUM
”Öga mot öga” är en unik, stående utställning på Trelleborgs museum som tar med dig på en resa med start i vikingatiden och bakåt. Här kan du bland annat se skalenligt rekonstruerade modeller av den omskrivna handelsresande vikingen och ”Drottningen från Vemmerlöv. Vem var mannen du står öga mot öga med? En berest handelsman som hade sina tänder som visitkort. Eller vad ska man tro? Han är i alla fall världens mest kände trelleborgare, omnämnd i böcker och tidskrifter över hela jordklotet.  Skateholmarnas 7000-åriga gravar ger ett unikt vittnesbörd om människor som du och jag, med samma känslor men med helt andra förmågor.

Läs mer om utställningen

 

Skateholmsrummet

HARALD BLÅTAND & UTFLYKTSTIPS
Landskapet på runt Trelleborg bär spår av människor som levt här under tusentals år. Inte minst kvarlevor från vikingatiden finns att hitta på slätten, längs kusterna och t o m inne i Trelleborgs stad. Det var här den mäktige vikingakungen Harald Blåtand byggde sina trelleborgar för att ena sitt Danavälde. Det var här asatron övergick i kristendom. Lär dig mer om Harald Blåtand och se tips på fler utflytsmål i vikingarnas spår!

Läs mer

 

Skateholmsrummet

ÅTERSKAPA VIKINGATIDEN
På Söderslätt och i Skåne finns det flera olika vikingaföreningar. Vissa av dem är knutna till en speciell anläggning som en vänförening, t ex så finns Fotevikens Byalag på Fotevikens museum och Föreningen Trelleborgen på vikingamuseet Trelleborgen. Läs mer om dem här.

Läs mer

 

Vikingatid på Söderslätt

 
Läs mer