Sveriges sydligaste parkering

Parkering på Smygehuk

Ett besök på Smygehuk är en upplevelse året om.Här hittar du olika parkeringsalternativ i området. All parkering är avgiftsfri. Laddstationer är dock avgiftbelagda. Elen betalar du via easypark appen. Laddning av cykel är gratis och laddstationen hittar du vid turistinformationen

 

 

Nedfart Köpmansmagasinet

Område Väster
Parkering tillåten max 6 tim 07-23 alla dagar
Parkeringsförbud 23-07 alla dagar

Område Öster

Parkering/uppställning av motorfordon ej tillåten.

Skyltar uppsatta på detta område med följande text:
”Fastighetsägaren Stiftelsen Smygehuk ber om att hänsyn tas till rådande beslut taget av Länsstyrelsen i Skåne län enligt 7 kap. 13–18 h §§ Miljöbalken. Beslutet innebär att ingen parkering/uppställning av fordon är tillåten på den här gräsytan. Stiftelsen Smygehuk har överklagat, men i väntan på avgörande gäller Länsstyrelsen i Skåne läns beslut, dnr 526-8917-2020.”

.

Stora parkeringen (utmed väg 9, asfaltsyta)

60 platser personbil klass 1
3 bussplatser
2 handikapplatser
Offentlig toalett med 4 wc, 1 HCP-wc/skötrum
8 facks sopsorteringssystem
Laddstolpar bil
Cykelställ och cykelpump

Kiosken (asfaltsyta)
MC-parkering
1 st handikapplats

Nedfart till hamnplan

1 juni – 31 augusti:

Förbud mot motorfordonstrafik, gäller ej behörig trafik.
2 st parkeringsplatser för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrad direkt norr om rökeriets uteservering.
Vändmöjlighet samt yta för lastning och lossning.

1 september – 31 maj:

2 st parkeringsplatser för rörelsehindrade kvarstår.
Resterande p-ytor regleras P-1 timme

Hamnplan (stenlagd yta)

1 juni – 31 augusti

Generellt p-förbud, gångfartsområde.

1 september – 31 maj

Fåtal p-platser tillgängliga på hamnplan.
Cykelställ och cykelpump
Grillplats

 

Fyren (asfaltsyta)

15 platser
Parkering på grusytan endast för besökare till vandrarhem och fyr.