Nu tar vi steget

Var med och forma vår plats!

Visst vill du vara med och påverka bilden av Trelleborg? Vi vet att du har mycket att bidra med. Just nu pågår en spännande resa där vi tillsammans mejslar fram ett platsvarumärke som ska spegla hur det är att leva, verka, besöka och investera i Trelleborgs kommun som geografisk plats. Alla som bor och verkar i Trelleborg stad och kommun bjuds in under resans väg, för att på olika sätt bidra till framtidsbilden av Trelleborg.

Ett platsvarumärke för Trelleborg

Omvärldens uppfattning av en geografisk plats har stor betydelse för att attrahera invånare, företagare, investeringar och besökare. Visit Trelleborg har fått i uppdrag att i samarbete med Trelleborgs kommun forma en platsvarumärkesstrategi med en bild av vår plats som vi som bor och verkar här känner igen och som andra attraheras av.

Vi skapar framtidsbilden tillsammans

Det är inget vi kan göra själva. Vi behöver ha med dig som lever, verkar och investerar i Trelleborg för att identifiera en nulägesbild av hur vi uppfattas och även tänka tillsammans om framtiden – hur vill vi uppfattas då? När vi alla talar om Trelleborg på samma sätt kan vi påverka hur omvärlden uppfattar vår plats. Tillsammans kan vi stärka Trelleborgs platsvarumärke och attraktivitet.  

Till hjälp i arbetet har vi Placebrander som är experter på platsattraktion. De hjälper oss att lyssna in omvärldens bild av Trelleborg och engagera lokalbefolkning, näringsidkare, företrädare för föreningslivet, politiker, Söderslättsgymnasiets elevkår, högstadieelever och kommunanställda. På så sätt fångar vi platsens unika fördelar från många olika perspektiv.

Vi arbetar i flera steg

Du har säkert redan märkt att vi just nu genomför olika sorters dialoger där vi ber dig som bor och/eller verkar i Trelleborg att medverka. Arbetsprocessen innehåller olika steg och vi arbetar intensivt för att kunna presentera ett resultat i början av 2024.

Nuläge: hur uppfattas vår plats nationellt och lokalt? Hur mår platsen och vilka utmaningar har vi? Nulägesfasen är avslutad och har omfattat en nationell och en lokal attitydundersökning samt inläsning av bakgrundsmaterial.

Önskat läge: Vad ska vi åstadkomma och hur ska vi arbeta med att stärka vår attraktionskraft? Vilka ska vi vända oss mot och vad säger vi till dem? Just nu pågår en digital medborgardialog där du kan göra din röst hörd genom att sätta framtidens tidningsrubriker. Du kan också ta del av andras förslag, kommentera och betygssätta dem.
Sätt din tidningsrubrik för framtidens Trelleborg!

”Önskat läge´” omfattar även en intern medarbetarenkät för Trelleborgs kommuns anställda, samt workshop och förankring med kommunens politiker .

Strategi: Det insamlade materialet – alla inspel, idéer och kloka tankar – sammanställs av Placebrander som sedan arbetar fram en strategi i dialog med projektets styrgrupp.

Platsvarumärkesstrategin ska vara klar i början på 2024 och därefter tar nästa steg i arbetet vid. Det är en implementeringsfas där vi ska arbeta praktiskt med de här frågorna, ta fram en visuell identitet för platsen och implementera vårt nya platsvarumärke.

Arbetet görs på uppdrag av Trelleborgs kommun och Visit Trelleborg. Frågor besvaras via Trelleborgs kommuns kundtjänst, 0410-73 30 00 eller kundtjanst@trelleborg.se.  

Det är vi som bor och verkar här som är platsen och det är bara tillsammans som vi lyckas göra Trelleborg mer attraktivt, så ta chansen att bidra när vi knackar på och ber dig göra din röst hörd.