Arknat, arkitektur + natur = sant!

Arknat bjuder årligen in studerande i Skandinavien att tillsammans skapa unika ”konstverk” i naturen.

Sommaren 2022 hade Trelleborgs kommun tillsammans med Svedala kommun och Malmö Stad äran att bli utvalda för sommarens Arknat Festival.

Själva festivalen tog plats vid Köpmansmagasinet på Smygehuk där de arkitektstuderande skissade, planerade och byggde vindskydden. Inspiration hämtades naturligtvis från naturen vilket förstärker kombinationen mellan arkitektur och natur. Tre unika vindskydd konstruerades och placerades ut vid kalkugnarna i Östra Torp, Eksholmsjön och i Torups rekreationsområde Bokskogen.

Läs mer om Arknat här.

Besök vindskydden

Vindskydden är placerade vid kalkugnarna i Östra Torp, Eksholmsjön och i Torups rekreationsområde Bokskogen.
Arknatkonstruktionerna är placerade längs vandringsleden Skåneleden som sträcker sig runt och över Skåne.
Området där Cocoon är placerad kommer inom snar framtid också anslutas till Skåneleden.
Läs mer om Skåneleden här. 

Cocoon

Någon kilometer norr om Smygehamn hittar du vindskyddet Cocoon, placerad på en höjd med utsikt över det gamla kalkindustriområdet i Östra Torp. Den branta stigen upp till vindskyddet nås via östra ingången till området. Parkering på gräsområdet längs grusvägen.

Karta: Kalkugnarna Ö Torp, Smygehamn >>
Team: Arati Dhakal, LTH
Simon Rustas, Chalmers
Elsa Brynje , UMA Umeå
Gustav Marklund, UMA Umeå
Myrra Carlsson, Chalmers
Tillsyn/skötsel: Trelleborgs kommun

Glimta vindskydd

Glimta

Bara några minuter öster om Stataremuseet vid Torups slott hittar du vindskyddet Glimta. Parkering finns vid Stataremuseet eller vid stora besöksparkeringen vid Torups slott.

Karta: Bokskogen, Torup >>
Team: Anna Jogefalk, SLU Ultuna
Axel Gillblad, UMA Umeå
Evelyn Agren, Aarhus
Ville Levin Kronlid, LTH
Nora Lindgren, LTH
Tillsyn/skötsel: Malmö stad

Waterlily

I närheten av Sturup (Malmö Airport) hittar du vindskyddet Waterlily, vackert placerat vid stranden av Eksholmssjön. Från Norra Sturupsvägen når parkering med informationsskylt om reservatet. Vidare c:a 300 meters gångavstånd till vindskyddet.

Karta: Eksholmssjön, Svedala >>
Team: Lisa Landgren, UMA Umeå
Elsa Schröder, LTH
Oscar Nilsson, LTH
Emma Ejeskär, KADK
Cecilia Tandberg, UMA Umeå
Tillsyn/skötsel: Svedala kommun

Film från projektet

– ”För mig personligen är det en värmande känsla att se filmen och minnas allt. Vad vi gjorde, de intensiva stunderna, processen, mötena och all hjälp vi fick – planerad som oplanerad. Att följa studenternas resa och se deras utveckling är ofta det som sätter störst avtryck på mig. Med vilja, härlig inställning, nyfikenhet och kreativitet kan mycket hända. Deras resa som framtida samhällsbyggare har fått en härlig start med Arknat och genom filmen kommer de alltid kunna se tillbaka på veckorna sommaren 2022 och minnas (njuta!) vad de lyckades med. Skapa unika platser i naturen för skydd, ro, inspiration och samvaro.”  / Martin Björklund, Projektledare

Bilder från projektet

Dela dina upplevelser vid vindskydden #arknat