2. Virestadsvarvet • 25 km
Starta turen vid Trelleborg Centralstation och följ cykelvägen österut. Korsa Järnvägsgatan och sväng höger på Östergatan. Sväng vänster till Glasbruksgatan och följ denna norrut till Engelbrektsgatan. Sväng svagt åt höger till Köpingegatan och följ denna till Kyrkoköpinge.

Kyrkoköpinge
Möllan mitt i byn har fyra våningar och byggdes 1873 av typen holländare. Den renoverades under 1980-talet. Här maldes mjölet på vad som ibland anses vara en av världens äldsta maskiner. Kyrkan är från 1100-talets senare hälft. Under gotiken fick kyrkan trappstegsgavlar och bildnischer. Kyrkan har medeltida kalkmålningar i långhusvalv och kor. Det äldsta inventariet är dopfunten från 1100-talet. Altare och predikstol är i yppig renässansstil. Vägen österut från Kyrkoköpinge tros ha samma sträckning som Söderslätts äldsta landsväg.

Kyrkoköpinge-Gylle
Vägen mot Gylle kan vara starkt trafikerad men här öppnar det typiska skånska slättlandskapet med sädesfält, åkrar, gårdar och pilalléer upp sig. I slutet av 1600-talet tvingade kungen de skånska bönderna att plantera ett visst antal pilar om året. Trots protester upptäckte man fördelar med de främmande träden. De skyddade mot blåst och jorderosion, gav ved och material till korgar. Under 1900-talet försvann många pilvallar men nu har pilträdet kommit till heders igen och återplanterats.

Gyllhögarna och Gylle
Innan Gylle ser du till höger de fyra s k Gyllhögarna från bronsåldern. På den sydligaste och största högen ligger en granitsten med en hällristning föreställande ett fotavtryck. På vänster sida ser du den stora Lundhög. Vid klart väder kan du från Lundhögs topp se Trelleborg, Skanör-Falsterbo, den danska ön Møn och hela 24 kyrkspiror! Gylle kyrka ligger på byns högst belägna punkt. Den är från äldre medeltid men har byggts till och om flera gånger. Krucifixet är från 1400-talet, renässansaltaret och predikstolen från slutet av 1500-talet och den nuvarande dopfunten från 1875. Transformatortornet har samma trappstegsgavlar som kyrkan. Här kan du välja att cykla en kortare runda  genom att välja vägen mot Västra Virestad.

Haglösa
Byn var förr en typisk rundby med gårdar och gathus runt bygatan. Här hittar du Haglösa Kungsgård som under medeltiden var en adlig huvudgård.

Västra Alstad
Västra Alstad är en kyrkby med väl bevarade gathus som kantar den slingrande bygatan. Centralt i byn ligger den vitputsade kyrkan. Här övergår slätten i ett mer kuperat skog- och backlandskap.

Fru Alstad
Byns namn kommer av att kyrkan är helgad åt ”Vår Fru”, dvs Jungfru Maria. På 1100-talet byggdes här en romansk kyrka som på 1400-talet byggdes ut till ett magnifikt gotiskt tempel och gav kyrkan sin unika siluett. Kyrkan var från början en pilgrimskyrka, nedanför kyrkogårdsmuren finns resterna av en offerkälla och kyrkans mittpelare bär ristningar från pilgrimer som passerat. Norr om kyrkogården finns en rastplats med vindskydd.

Västra Virestad
På vägen mellan Fru Alstad och Västra Virestad ligger Ullahills magasin med mode, inredning och café samt Livex som säljer medelhavsinspirerad växter, mat och keramik. Med sitt slingrande vägnät, tätt liggande gårdar och en å som rinner genom byn är Västra Virestad en riktig skånsk idyll.

Bösarp
Nu går cykelfärden vidare mot Bösarp som är en så kallad radby placerad där fyra vägar sammanstrålar. Här har den välkända Bösarpsstenen som tidigare visats på Lunds Universitets historiska museum sitt ursprung.

Gislöv by
Fortsätt söderut förbi Södra Virestad mot Gislöv by. Mitt i byn ligger allmänningen, en idyll med en å och betande djur. Kyrkan har varit en av Skånes rikast utsmyckade landsortskyrkor med bl.a. vackra kalkmålningar från 1400-talet. Tornet, som byggdes 1824, uppfördes av stenblock från Gislövs alla dösar. Här kan du välja att göra en avstickare till Weinbergs på Idala Gård, en skånegård från 1600-talet som idag är hotell och restaurang, innan du cyklar mot Dalköpinge.

Dalköpinge by
Dalköpinge består av ett fåtal hus. På gamla kartor kallades byn för ”Berget”. Redan på 1800-talet var befolkningen så liten att prästen ville riva kyrkan. Lyckligtvis fick den lilla tegelkyrkan ligga kvar uppe på backen. Det är en typisk putsad slättkyrka, en av de minsta och vackraste från 1200-talet. I korvalven finns rester av målningar från 1200- till 1400-tal. Dopfunten i sandsten är det äldsta inventariet. Altarbordet är nytt och kom till vid den senaste restaureringen som gjordes på 1950-talet. Följ nu vägen som leder vidare tillbaka till Trelleborg. Strax ser du ett koloniområde på höger sida, här kan du ta cykelvägen ner mot Dalabadet.

Dalabadet
Dalabadet är en omtyckt badplats med campingplats, stugby, servering, tillgänglighetsramp och en 170 m lång brygga.

Östra stranden
Cykelvägen västerut mot Trelleborg leder förbi Östra stranden. Förr bodde här många yrkesfiskare och karaktären av fiskeläge med små hus, långsmala tomter och uthus finns kvar. Numera är det ett populärt bostadsområde. Fortsätt längs stranden fram till järnvägen, genom järnvägstunneln, till vänster utmed järnvägen fram till cykeltunneln, under riksväg 9 och tillbaka upp på Östra Förstadsgatan som leder dig tillbaka in till centrum.